eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Žitni moljac

Žitni moljac – Sitotroga cerealella

Ova štetočina se često sreće u našim skladištima i predstavlja jednu od najvećih štetočina uskladištenog kukuruza, pšenice, a u zadnje vreme i pivarskog ječma. Odrastao insekt (leptir) je mali veličine 6-9 mm, sa raširenim krilima 15-17 mm. Prednji par krila je žućkaste boje do žućkasto smeđe dok su zadnja siva. 

Na donjim ivicama oba para krila imaju karakteristične duge rese. Jaja su cilindrična u početku prozračno bela, kasnije narandžasta, duga oko 0,5 mm. Gusenice su žućkasto-crvenkaste boje sa 8 pari nogu, dužine 7 mm. Leptirić se javlja tokom maja meseca i to u magacinima na gomilama žita gde se vrlo teško uočavaju pošto im je boja slična žitu. 

Ženka polaže jaja na zrnu direktno ili pored njega. Jedna ženka položi 40-50 jaja, a nekad i znatno više. Posle piljenja larva se ubacuje u zrno gde se hrani njegovim sadržajem. Jedna larva je u stanju da pojede više zrna, ako je ono sitnije, dok kod kukuruza sve vreme ostane u jednom zrnu, gde se preobrazi u lutku. Celokupan razvoj traje 50-100 dana što zavisi od temperature. U našim uslovima ima 2-4 generacije godišnje. 

Štete od žitnog moljca mogu biti velike pošto žito koje je napadnuto nije za bilo kakvu upotrebu.

EkoSub
Call Now Button