eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Dezinfekcija

ekosub-ddd-dezinfekcija-2

Dezinfekcija

Od svih mera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih i parazitnih bolesti kod ljudi i životinja, Dezinfekcija predstavlja vrlo važnu, a po mnogim stručnjacima i najznačajniju protivepidemijsku meru. Dezinfekcijom se uništavaju ili odstranjuju iz spoljne sredine patogene i druge klice, kao i sve poznate vrste bakterija. Upravo zbog toga u našem timu smo ovoj preventivnoj meri posvetili posebnu pažnju. 

U mogućnosti smo ponuditi široku lepezu dezinfekcionih sredstava i pružiti usluge dezinfekcije vode za piće, dezinfekcije vode u bunarima, hiperhlorisanja sa dehlorisanjem, popravke i sanacije vode u lokalnim vodovodima.

U ugostiteljskim objektima, objektima za preradu mesa, prodavnicama, farmama, mlekarama, prodavnicama hrane, vršimo dezinfekciju opreme, uređaja, radnih površina, sanitarnih čvorova, dezinfekciju radne odeće, ruku itd. posebno u toku istog dana po pozivu stranke otklanjamo nedostatke po inspekcijskim nalazima iz ove oblasti.

Pojam dezinfekcije

Pojam dezinfekcija označavamo postupke koji smanjuju broj patogenih mirkoorganizama u neživim medijima, na predmetima, na površinama, u tečnostima i vazduhu. Dezinfekcijom se eliminišu vegetativni oblici patogenih mikroorganizama u nekom mediju do nivoa kojeg smatramo zdravstveno sigurnim.

ekosub-ddd-dezinfekcija-2

Organizmi koje suzbijamo dezinfekcijom

Mikroorganizmi su oku nevidljivi živi organizmi prisutni svuda u prirodi. Prema načinu život i uticaju na ljude i okolinu mikroorganizme možemo podeliti na korisne, štetne ili indiferentne.

Korisni mikroorganizmi važni su za održavanje bioloških i ekoloških sistema, u ljudskom organizmu pripadaju fiziološkoj flori domaćina i žive na koži, gde svojom aktivnošću pomažu odvijanju fizioloških procesa. U proizvodnji neki mikroorganizmi koriste se radi postizanja željenih hemijskih procesa u mleku i mlečnim proizvodima, u proizvodnji lekova, kvasca, piva i alkohola. U životnoj sredini mikroorganizmi obavljaju korisne biohemijske procese u zemljištu i podzemnim vodama.

Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim delovima tela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.

Prema građi mikroorganizme delimo na: bakterije, rikecije, viruse, protozoe i gljivice.

EkoSub
Call Now Button