Poljska voluharica – Microtus arvalis

Intezitet razmnožavanja joj je veoma visok. U nedostatku hrane ili kod pojave opasnosti migrira sa ugroženih terena. Dobar je plivač i voda joj ne predstavlja prepreku. Dužina tela je od 10-15 cm, a težina oko 50 g. Često zbog velikog inteziteta razmnožavanja, načina života i delovanja određenih ekoloških faktora dolazi do pojave velikih populacija ovih životinja, što se u narodu naziva “mišja najezda”.