Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

063551724

Svakog dana

07h – 20h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Poljska voluharica

Poljska voluharica – Microtus arvalis

Intezitet razmnožavanja joj je veoma visok. U nedostatku hrane ili kod pojave opasnosti migrira sa ugroženih terena. Dobar je plivač i voda joj ne predstavlja prepreku. Dužina tela je od 10-15 cm, a težina oko 50 g. Često zbog velikog inteziteta razmnožavanja, načina života i delovanja određenih ekoloških faktora dolazi do pojave velikih populacija ovih životinja, što se u narodu naziva “mišja najezda”.

EkoSub