eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Štetni glodari

ekosub-ddd-glodari

Štetni glodari

Red glodara (Rodentia) ima preko 3000 vrsta, od kojih u našoj zemlji živi samo oko 50. Međutim, od tog broja za problematiku DDD interesantni su samo neki:

  1. Porodica muridae (miševi) sa rodovima Rattus, Mus i Apodemus, u koje spadaju sledeće vrste: sivi pacov (Ratus norvegicus), domaći pacov (crni pacov Rattus rattus), domaći kućni miš (Mus musculus), poljski miš (Apodemus agrarius).
    2. Porodice Cricetidae u koju spadaju poljske voluharice, Bizamski pacov (Fiber zibethicus) i hrčak (Cricetus cricetus).
    3. Porodica Spalacidae sa predstavnikom slepim kučetom.
    4. Mada ne spada u red glodara iz čisto praktičnih razloga obuhvatiti samo u ovom prikazu i krticu (Talpa europaea).
    5. Zbog što uspešnijeg prilaza problemima sutbijanja neophodno je upoznati se sa osnovnim biološkim karakteristikama nekih vrsta glodara.

Sve navedene vrste glodara, osim sivog pacova, crnog pacova i kućnog miša su zaštićene vrste u Republici Srbiji i njihovo uništavanje je zabranjeno.

EkoSub
Call Now Button