eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Buba rus

Buba rus – Blatella germanica

Odrastao insekt je svetlo smeđe boje. Dužina tela buba rusa je 10-15 mm, što znači da je približno za polovinu manja od crne bubašvabe. Na navratnom štitu nalaze se dve tamne uzdužne pruge. Pipci su iste dužine kao i telo, žute boje. Noge su svetlije od tela. Potiče iz tropskih i suptropskih predela, gde kod nas poznate vrste, žive u slobodnoj prirodi. Trgovinom prehrambenih proizvoda prenešene su u sve delove sveta gde su postale pratioci čoveka. Najviše se zadržava u kuhinjama, domaćinstvima, restoranima, pekarama, brodovima, bolnicama, svugde gde je vlažno i toplo. 

Razmnožavaju se na taj način što ženke ležu jaja u posebnim jajnim paketima u kojima se za svaku vrstu nalazi karakterističan broj jaja. Ove jajne pakerte nazivamo ooteke, a smeštene su na zadnjem delu tela ženki. Ooteka je ovalna i manje- više pasuljastog oblika. Broj jaja u ootekama varira između 17-56. Ženka polaže ooteke u razne pukotine na toplim i vlažnim mestima blizu izvora hrane. Period inkubacije (vreme potrebno da se iz jaja ispile larve), zavisi od temperature, te na temperaturi 22,2°C iznosi 34 dana, a kod temperature 27,5°C je 17 dana. Postembrionalni razvoj (period od izlaska iz jajeta do potpunog razvića), traje 4-8 meseci. 

U tom periodu larve se presvlače 4 puta. Larve liče na odraslog insekta, samo što nemaju krila, koja dobija kod poslednjeg presvlačenja. Larve buba rusa kod temperature ispod -2°C i iznad 45°C nakon kratkog vremena uginu. Buba rusi ne pričinjavaju naročitu materijalnu štetu, i ako mogu da oštete tekstil, papir, knjige i slično. Jedu sve od suvih i svežih biljnih i životinjskih ostataka. 

Glavne štete nanose time, što svojim prisustvom, svojim presvlakama i izmetima zagađuju prehrambene proizvode i prostorije u kojima žive ljudi. U potrazi za hranom prelaze iz stana u stan, iz zgrade u zgradu i tom prilikom mogu prenositi zarazne bolesti. Kao prenosioci bolesti od naročitog značaja u bolnicama gde u traganju za hranom, a i prilikom same ishrane dolaze u dodir sa visoko infektivnim agensima. Pored toga buba rusi ostavljaju i neprijatan miris na proizvodima sa kojima dolaze u dodir.

EkoSub
Call Now Button