Sivi pacov – Rattus norvegicus

Sivi pacov je relativno velika i jaka životinja. Dužina njegovog trupa sa glavom kreće se od 20-30 cm. Noge su mu snažne, a između prstiju se nalaze kožice koje mu služe za plivanje. Boja dlake mu je na leđima i bokovima, po pravilu sivo smeđa. Međutim nije retkost da se nađu i primerci sa svetlosivom, mrkom, ili belom bojom dlake. Težina sivog pacova krece se prosečno između 300-400 gr. mada može da dostigne težinu do 1 kg. Vodi poreklo iz Azije i na tlu Evrope potisnuo je crnog pacova. 

Potencijal razmnožavanja je veliki, što pored izrazite otpornosti je i osnovni razlog velike brojnosti. U ishrani nije probirljiv i spada u sveždere, a u slučajevima nedostatka hrane izražen kanibalizam. Svoje životno stanište nalazi na svim onim mestima gde dolazi do potrebne hrane i gde postoje minimalni uslovi za održavanje života. Nalazi se u magacinima poljoprivrednih proizvoda, skladištima hrane, u kanalizacionim kolektorima itd. 

Poseduje snažnu muskulaturu i snažne vilice kojre mu omogućavaju da kopa prolaze i kroz najteže zemljište. Zabeleženo je da bez većih problema pravi prolaze kroz betonske zidove debljine 10 cm, drvene pregrade i druge čvrste materijale. Sve ove osobine učinile su da je sivi pacov zauzeo gro životnih staništa i da je potisnuo crnog pacova.

sr_RSSerbian