Bizamski pacov – Ondatra zibethicus

Ovaj glodar po svojoj veličini spada u grupu velikih pacova. Dužina je od 35-40 cm, a pojedini primerci mogu biti i duži. Teški su od 500-800 gr, a mogu biti teški čak i preko 1 kg. Noge ima kratke, a vrhovi prstiju su prilagođeni za plivanje. Svoje životno stanište nalazi pored kanala, ribnjaka i drugih vodenih površina.