eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Brašneni moljac

Brašneni moljac – Ephestia kuhinella

Leptir je dug 10-14 mm. Prednji par krila je sive boje sa crnim prugama, dok su zadnja prljavo bela i bez šara.Jaja su limunastog oblika, beličaste boje, veličine 0,5 mm. Gusenica je prljavo bele boje sa obraslim dlakama. Ženka tokom godine položi oko 200 jaja u brašno, žito ili druge proizvode. Gusenica u toku svog razvoja upreda brašno paučinastim nitima. Celokupan razvoj traje oko 5 nedelja tako da u toku gopdine može imati 3-4 generacije, što zavisi od temperature, a i od vrste hrane. 

Štete nanose samo larve koje upredaju brašno u grudvice i prljaju ga izmetom. Napadnuto brašno nije za dalju upotrebu, a dolazi i do zapušavanja cevi u mlinu, oštećuje sita i slično. Pred opisanih štetoćina na uskladištenom žitu i proizvodima od njega javlja se još niz insekata koji se dosta često sreću u našim skladištima i mlinovima, kao što su: Mauritanski brašnar, Ambarski moljac, Surinanski brašnar, itd.

EkoSub
Call Now Button