Domaći kućni miš

To je sitna životinja čija dužina sa repom iznosi 15-18 cm. Težina je oko 15 gr. Leđa su mu sive boje a trbuh beličast. Domaći miš je poreklom iz Azije. Najčešće živi uz čoveka, po kućama, ostavama i magacinima hrane.a nisu retki slučajevi da žive i na niskim temperaturama kao što komore za zamrzavanje. Lukav je i gotovo je stalno u pokretu. Živi u grupama ali se dobro snalazi i pojedinačno. Potencijal razmnožavanja je veliki.

sr_RSSerbian