Duvanov moljac – Ephestia elutella

Rasprostranjen je u reonima gajenja duvana. Naročito napada sirov uskladišten duvan. Leptir Duvanskog moljca je smeđe- sive boje veličine oko 14 mm sa razapetim krilima. Jaja su veličine oko 0,5 mm u početku žućkasta, a kasnije prljavo bele boje. Gusenice su prljavo bele boje. Insekt prezimljava kao odrasla gusenica skrivena u pukotinama podova, ambalaži i slično. 

Leptir se javlja u aprilu ili maju. Ženka položi prosečno 150-200 jaja direktno na balu duvana i dobro ih zalepi za podlogu. Gusenice čim se islipe počinju da se hrane lišćem duvana. U balama buši plitke hodnike. Godišnje ima 2-3 generacije pa se u magacinu mogu naći svi stadijumi razvića insekta. 

Pored duvana napada još čitav niz proizvoda biljnog porekla, često se sreće po skladištima brašna i fabrikama testa. Isto kao i žižak napada bolje sorte duvana.