Poljski miš – Apodemus agrarius

Nalazi uslove za život u poljima i hrani se pretežno biljnom hranom. Međutim, u letnjem periodu rado jede insekte. Ne pravi veće zalihe hrane. Ženka se koti nekoliko puta godišnje. Bremenitost traje oko 21 dan. Ženka okoti 5-7 mladunaca.Za 2-3 meseca mladi postaju polno zreli.