eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Pasuljev žižak

Pasuljev žižak – Acanthoscelides obtectus

Odrastao insekt je dugačak 4-5 mm, žuto crvene boje. Pokrilje je pokriveno gustim sivim dlačicama, između kojih se nalaze beličaste i tamne pege. Jaja su bela, dugačka 0,6 mm i široka oko 0,2 mm. Larva u prvom stadijumu ima noge koje kasnije izgubi, a telo je belo i kasnije prekriveno dugim dlakama bledožute boje i dugačke 4 mm. Razvoj pasuljevog žiška se završava u skladištu, ali sama zaraza semena i početak razvoja odvija se u polju. Međutim, pasuljev žižak napada seme i u skladištu naročito ako su tamo povoljni temperaturni uslovi. Godišnje može imati 3-5 gusenica u zavisnosti od temperature. Ova štetočina može naneti ogromne štete, što je vrlo varijabilno prema godinama, vremenskim prilikama i kvalitetu semena.

EkoSub
Call Now Button