Štetni insekti

Uskladištene proizvode biljnog i životinjskog porekla napada čitav niz štetnih insekata koji su u pogledu ishrane uglavnom polifagni. Ekonomski značaj ovih štetočina je vrlo veliki. Oni napadaju, oštećuju ili uništavaju te proizvode. Veoma često gubici od štetočina u skladištu prelaze iznos preko 50% od vrednosti uskladištenih proizvoda. 

Zbog toga suzbijanju štetočina skladištima treba posvetiti posebnu pažnju. A za njihovo uspešno suzbijanje neophodno je poznavanje insekata. Stoga ćemo dati prikaz najvažnijih štetočina sa kojima se srećemo u našem svakodnevnom radu i to grupisane prema vrstama proizvoda koje napadaju.