eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Buve

Buve

Buve su ektoparaziti čoveka i domaćih životinja.Imaju usni aparat prilagođen za probijanje kože domaćina i sisanje krvi. Uglavnom su tamne boje, veličine 1,5 do 3,3mm. Imaju dugačke noge, a poslednji par je posebno prilagođen za skakanje. Tako zahvaljujući njima buve mogu da skoče vertikalno do 18 cm, horizontalno do 33 cm. Telo im je bočno spljošteno, što omogućava lako kretanje kroz kosmate delove tela domaćina. Razvojni ciklus buve se sastoji od 4 razvojna stadijuma: jaja, larva, lutka i odrasli oblik.

Ženke polažu jaja na dlaci domaćina (npr. pas, mačka). Sa dlaka domaćina jaja mogu dospeti u okolnu sredinu (tamo gde kućni ljubimci borave), čime dolazi do infestacije okoline buvama. Iz jaja se izležu larve, koje se zavlače u delove kreveta, tepiha, pukotine u podu, u pesak, šljunak, prašinu itd. U ovoj fazi razvoja buve ne sisaju krv, već se hrane različitim organskim materijalima. Sledeći razvojni stadijum je lutka. Lutka nastaje kada se larva učauri u kokon.

U ovom stadijumu većina buva prezimi zimski period. Iz lutke se razvija odrasli oblik, koji napada prvog prolaznika. Zavisnosti od vrste i uslova sredine (temperatura, vlaga, itd.), kompletan razvoj od jajeta do odraslog organizma traje 2 nedelja do 8 meseci. Buve se hrane krvlju domaćina i na mestu ujeda izazivaju svrab i crvenilo i alergijski dermatitis, ređe anemiju. Pored toga, buve su vektori (prenosnici) velikog broja oboljenja, poput: endemskog tifusa, kuge, miksomatoze, zatim pantljičara, tripanozoma itd. Buve se uglavnom u prostore gde borave ljudi unose preko domaćih ljubimaca. 

Posebnu opasnost predstavljaju prostori u koje niko nije ulazio duži vremenski period (podrumi, tavani, vikendice, itd), a bili su infestirani buvama. Za kratko vreme (uz povoljne mikorklimatkse uslove) doći će do razvoja velikog boroja „gladnih“ buva, koje će napasti prvog potencijalnog domaćina koji uđe u ovakvu prostoriju. Stoga je dobro, preventivno ovakve prostore tretirati protiv buva.
Najčešće vrste porodice buva su:

– Pseća buva (Ctenocephalides canis);
– Mačija buva (Ctenocephalides felis);
– Ljudska ili obična buva (Pulexi Irritans).

Iako su ove vrste buva prilagođene jednom domaćinu, u nedostatku primarnih domaćina napadaju i druge vrste sisara ili ptica.

EkoSub
Call Now Button