eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Hrčak

Hrčak – Cricetus

Ova štetočina je uglavnom biljožder. Hrani se svim vrstama zrnevlja. Posebno rado jede grašak i bob, ali takođe i zrnevlje kukuruza. Pri povratku u svoje skrovište uvek ponese i izvesnu količinu zrnevlja koje odlaže u magacine. 

Preko leta hrčak je vrlo aktivan posebno u pripremanju hrane za zimu. Hrčak spava zimski san. Budi se krajem februara. Ženka se koti 2 puta godišnje i to po 6-10 mladunaca. Po svojoj prirodi hrčak je vrlo ratoboran i stupa u borbu sa znatno većim životinjama od sebe.

EkoSub
Call Now Button