eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

O nama

Ko smo mi?

EkoSub

je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada.

ekosub ddd deratizacija dezinfekcija dezinsekcija 1 qgczild8pi7nc0qnicx1hym1z2fbp8j2s73oqjvqu8

365

Dana u godini

Bilo koje doba

Dana ili noći

Konsultantske usluge

Za najbolje uređenje Vašeg prostora

Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

EkoSub svoj osnovni zadatak ostvaruje po najvišim evropskim normama zahvaljujući stalnom unapređenju, podizanju i razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalno i racionalno korišćenje tehničkih potencijala.

Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i suzbijanja korova. 

U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, obučenih za vršenje poslova DDD.

Usluge vršimo najkvalitetnijim proverenim ekološkim preparatima na način koji isklučuje mogućnost ometanja poslova naših klijenata i sa posebnom pažnjom pristupamo imovini korisnika usluga kao i zdravlju zaposlenih.

Osnovni cilj usklađiavnja poslovanja sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom je bio podizanje nivoa poslovanja na viši nivo, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet pruženih usluga, kao i obezbeđenje poverenja proizvođačima hrane da će se procesi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije odvijati u skladu sa zahtevima koje postavljaju njihovi zahtevi u pogledu HACCP sistema, kao i drugih standarda i zahteva koji se odnose na bezbednost hrane.

Za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima dajemo garanciju za iste.

Naše poslovne prostorije se nalaze u ulici Ivangradska 2, 24000 Subotica.

Način rada

Kako radimo

Pregled i procena

1

Idetifikacija potreba klijenata i pregled prostora kako bi identifikovali potencijalne izazove.

Planiranje i priprema

2

Izrada plana rada, određivanje metode i sredstava i priprema radne opreme.

Izvođenje dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije

3

Primena sredstava i sigurnosnih mera sa posebnim fokusom na ključna područja kao što su rukohvati, radne površine itd.

Revizija i izveštavanje

4

Revizija radnog procesa, podnošenja izveštaja klijentu i planiranje ponovne dezinfekcije.

ekosub ddd subotica kako radimo

Novosti

EkoSub
Call Now Button