EkoSub je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada.

Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

EkoSub svoj osnovni zadatak ostvaruje po najvišim evropskim normama zahvaljujući stalnom unapređenju, podizanju i razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalno i racionalno korišćenje tehničkih potencijala.

Danas je preduzeće potpuno opremljeno tehnički, što podrazumeva posedovanje kompletne opreme za izvođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. U preduzeću rade stručni kadrovi sa stečenim visokim obrazovanjem iz obalsti veterinarskih nauka, medicine, sanitarne zaštite, tehnologije i zaštite bilja, kao i optimalan broj operativaca, obučenih za vršenje poslova DDD.

Usluge vršimo najkvalitetnijim proverenim ekološkim preparatima na način koji isklučuje mogućnost ometanja poslova naših klijenata i sa posebnom pažnjom pristupamo imovini korisnika usluga kao i zdravlju zaposlenih.

Osnovni cilj usklađiavnja poslovanja sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom je bio podizanje nivoa poslovanja na viši nivo, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet pruženih usluga, kao i obezbeđenje poverenja proizvođačima hrane da će se procesi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije odvijati u skladu sa zahtevima koje postavljaju njihovi zahtevi u pogledu HACCP sistema, kao i drugih standarda i zahteva koji se odnose na bezbednost hrane.

Za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima dajemo garanciju za iste.

Naše poslovne prostorije se nalaze u ulici Ivangradska 2, 24000 Subotica.

Suzana B. Bjelanović

Profesionalni i efikasni u svom poslu. Preporuka za dezinfekciju, deratizaciju i čišćenje dvorišta. Primamljiv cenovnik usluga

Bojan Kovčin

Meni čiste dvorište, odlično rade posao!

Oliver Živković

Odlična usluga!
Excellent service!

S. D.

Vrlo korektne informacije od zaposlenih.