EkoSub je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada. Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

Usluge

Dezinfekcija

Dezinfekcijom se uništavaju ili odstranjuju iz spoljne sredine patogene i druge klice, kao i sve poznate vrste bakterija.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je pojam koji označava skup mera i postupaka kojima uništavamo ili kontrolišemo populaciju štetnih insekata.

Deratizacija

Deratizacija predstavlja skup mera u borbi protiv štetnih mišolikih glodara u cilju smanjenja mogućnosti oboljenja od bolesti.

Fumigacija

Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara).

Usluge uređivanja

EkoSub vrši različite usluge uređivanja u skladu sa najkvalitetnijim proverenim preparatima.