Forbrukernet.com

EkoSub je preduzeće sa osnovnom delatnošću obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i suzbijanja korova. Pored osnovne delatnosti, preduzeće se bavi i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti uvođenja sistema kvailteta prema zahtevima razilčitih standarada. Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

Logo - Home - EkoSub - Subotica

Suzana B. Bjelanović

Profesionalni i efikasni u svom poslu. Preporuka za dezinfekciju, deratizaciju i čišćenje dvorišta. Primamljiv cenovnik usluga

Bojan Kovčin

Meni čiste dvorište, odlično rade posao!

Oliver Živković

Odlična usluga!
Excellent service!

S. D.

Vrlo korektne informacije od zaposlenih.

sr_RSSerbian