eko logo 32x32 1

Dezinfekcije | Dezinsekcije | Deratizacije

Ivangradska 2, Subotica 24000

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Svakog dana

09h – 17h

Rad na terenu

00h – 24h

Radno vreme:

Svakog dana od 07h do 20h

Graškov žižak

Graškov žižak – Bruchus pisorum

Graškov žižak je insekt dužine 4-5 mm, ima crno telo pokriveno sitnim crnim dlačicama. Jaja su jantarno žute boje i dugačka 0,6 mm. Larva je bledo žuta. U prvom stadijumu ima kratke noge, a kasnije se tu razvijaju bradavice koje služe za pomicanje u zrnu. Odrasla larva je dugačka 5-6 mm. Lutka je takođe bledožute boje i dugačka oko 5 mm. Graškov žižak prezimljava u skladištu graška ili u prirodi u različitim skloništima, pa i pod korenom drveća. 

Odrasli insekti izleću u prirodu pred kraj proleća u doba kada grašak cveta. Na grašku vrše dopunsku ishranu posle čega kopuliraju, zatim ženke polažu jaja na mahune, a od izašlih larvi uvek se po jedna zavuče u seme graška.Jedna ženka odloži 150-200 jaja.  

Kompletan razvoj graškovog žiška traje obično preko dva meseca, ova štetočina redovno ima jednu generaciju godišnje, što nam govori da ne vrši zarazu u skladištu, nego odrastao insekt neposredno posle završenog razvića odleće u polja radi dopunske ishrane. Štete koje pričinjava grašku, su veoma značajne obzirom da insekt izjeda hranjivi deo zrna, a može oštetiti klicu, čime se gubi klijavost i tržišna vrednost proizvoda. Napomenućemo još i to da je graškov žižak tipičan monofag (napada samo jednu biljku- grašak).

EkoSub
Call Now Button